Изисквания за условия на експлоатация


1. Преди да монтирате оранжерията внимателно се запознайте с настоящата инструкция. Неправилният монтаж може да доведе до повреда на конструкцията.
2. В зависимост от разположението на оранжерията, клиента е длъжен сам да оцени възможната снежна покривка и при необходимост да постави подпори или да почисти снега от оранжерията. Тя е проектирана да издържа до 80 кг/кв.м. и вятър със скорост 20 м/с. Снежното натоварване съответства на 20 см слегнал сняг или 40 см пряснопаднал сняг.
3. Не монтирайте оранжерията в непосредствена близост (по-малко от 2 м) до постройки, ограждения и други препятствия.
4. При монтаж на оранжерията на ветровита местност е необходимо здраво да се закрепи към повърхността на почвата.
5. Не излагайте металната конструкция на механични въздействия.
6. Не изменяйте самостоятелно конструкцията на изделието.
7. За да не допуснете намаляване на светопропускливостта на поликарбоната, го почиствайте с мека кърпа, вода и миещ препарат, който не съдържа амоняк и разтворители. Не се допуска използване на химически средства съдържащи абразивни частици.

Оранжерия „Кин – Лукс“ от поцинкована тръба 30х20х1,2мм, покрита с полимерно прахово покритие и 4 мм поликарбонат с УВ защита.

Описание на изделието


Конструкцията на скелета позволява настоящата оранжерия да издържа практически на всяко едно снегово натоварване, но за запазване на поликарбоната препоръчваме да се почиства снега или да се прибира поликарбоната през зимата. Непроменено:
Call Now Button