Каква музика обичат растенията?

Влиянието на музиката върху растенията е отбелязано още в древността. Но едва през 20 век са получени доказателства за това. Проведени са експерименти при строго контролирани условия от независими изследователи от различни страни.

През 70-те години на 20 век учени от Шведското музикално и терапевтично дружество установяват, че плазмата на растителните клетки под въздействието на музиката се движи много по-бързо. По същото време в САЩ Дороти Ретеллек направила експерименти за ефекта на музиката върху растенията. Три експериментални групи растения са били държани при еднакви условия. На първата група не е пускана музика. На втората група е пускана музика по 3 часа дневно, а на третата – по 8 часа дневно. В резултат растенията от втората група са порастнали значително повече от тези от първата група. Обаче растенията, принудени да слушат музика 8 часа на ден, загинали в рамките на две седмици от началото на експеримента. Следователно музиката има голям ефект върху растенията, но не бива и да се прекалява с нея.

Слушането на класическа музика води до увеличаване на производителността, докато хард рокът причинява смъртта на растенията. Две седмици след началото на експеримента растенията, които слушали класическа музика, станали еднородни по размер, буйни, зелени и цъфтели активно. Тези, които слушали рок станали високи и тънки, не цъфтели и после загинали. Интересен факт е, че растенията, слушали класика, „се обръщали“ към източника на звук по същия начин, както обикновено към източника на светлина. По-късно в Холандия били направени подобни екперименти. Било получено потвърждение на заключенията на Дороти Ретеллек относно отрицателното влияние на рок музиката. Така че ефектът на музиката върху растенията вече е научно доказан.

Поради интереса към тази тема, във Франция са популярни „суперпродуктивни“ CD със записи на специално подбрани парчета класическа музика. В Китай в оранжериите са инсталирани отдавна звукови честотни генератори. Те предават различни звукови вълни, които допринасят за активирането на фотосинтезата и стимулират растежа.

Main Menu